Giấc mộng báo trước ngày tàn của tướng cướp “máu lạnh”

“Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma”, khi đang lên kế hoạch thực hiện phi vụ mới, băng cướp đồ tể đã bị sa lưới pháp luật. Trước ngày bị bắt, hắn đã mơ thấy “điềm xấu”. Các bạn doc bao hôm nay tại đây. 

Kiệt và đồng bọn trước vành móng ngựa. Continue reading